Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος Free Right Music

Για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους αναμονής, κοινόχρηστους χώρους κι εμπορικά κέντρα:

Τιμή 160,00€ πλέον φπα (εξαιρούνται Ξενοδοχεία,Γυμναστήρια και εμπορικά καταστήματα).

Τιμή 200,00€ πλέον φπα (εξαιρούνται Ξενοδοχεία, Γυμναστήρια και εμπορικά καταστήματα).

Τιμή 290,00€ πλέον φπα (εξαιρούνται Ξενοδοχεία,Γυμναστήρια και εμπορικά καταστήματα).

Εμπορικά καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων τιμή 160,00€ πλέον φπα (εξαιρούνται Ξενοδοχεία,Γυμναστήρια).

Ξενοδοχεία και Γυμναστήρια ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων και έως (3) τρεις κοινόχρηστους χώρους τιμή 290,00€ πλέον φπα.

Τηλεφωνικά κέντρα ανεξαρτήτως πλήθος γραμμών 120,00€ πλέον φπα.

α) Οι χρεώσεις ισχύουν ανά ημερολογιακό έτος, (τρέχον έτος και έως 31 Δεκεμβρίου).

(Η υπηρεσία είναι συνδρομητική και προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση, με ελάχιστη διάρκεια ένα (1) ημερολογιακό έτος και με λήξη 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους,  ανεξαρτήτως μήνα ενεργοποίησης και χωρίς εξαιρέσεις. Επίσης εκδίδεται πιστοποιητικό – άδεια δημόσιας εκτέλεσης του ρεπερτορίου για το ίδιο έτος).  

β) Οι χρεώσεις ισχύουν για επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ίδια διεύθυνση. 

Οτιδήποτε διαφορετικό αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση, επικοινώνησε τώρα και πάρε προσφορά.

γ) Οι χρεώσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εταιρία που διαθέτει την παραπάνω μουσική βιβλιοθήκη. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επωφεληθείτε σήμερα από την υπηρεσία μας!

Χωρίς καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων σε ΟΣΔ (Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Οργανισμούς Είσπραξης Συγγενικού Δικαιώματος Ήχου) με την υπηρεσία της “Bo-synthesis”.

Ακούστε δημόσια στους χώρους της επιχείρησής σας, απολύτως νόμιμα με την χρήση μη εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου από ΟΣΔ, της υπηρεσίας της “Bo-synthesis” μουσικές συνθέσεις-μουσικά χαλιά που δεν εμπίπτουν σε καταβολή πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, αφού είναι μόνο δικές μας δημιουργίες.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή. Για οτιδήποτε χρειάζεστε επικοινωνήστε μαζί μας.