Περιεχόμενα

  • Γενικά
  • Υπηρεσία Free Right Music
  • Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης
  • Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων
  • Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Γενικά

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Η δημοσίευση σχολίων είναι δυνατή μόνο στο πεδίο “Blog” κατόπιν εγγραφής του χρήστη και σε κάθε περίπτωση υπόκειται στην ανέλεγκτη αποδοχή από τον διαχειριστή.

Υπηρεσία Free Right Music

Με την υπηρεσία μας Free Right Music / Μουσική παραγωγή και διάθεση της BoSynthesis, προσφέρουμε υψηλού επιπέδου μουσική υπόκρουση για δημόσια εκτέλεσης χωρίς υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων σε ΟΣΔ (Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Οργανισμούς Είσπραξης Συγγενικού Δικαιώματος Ήχου), μόνο για επαγγελματική χρήση, κατάλληλη για χώρους ψυχαγωγίας (μπαρ, καφετέριες, καφενεία, παιδότοπους κλπ), εστίασης (εστιατόρια, σνακ μπαρ, φαστ φουντ κλπ), κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείων, γυμναστήρια, σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, εμπορικά καταστήματα, ιατρεία, κέντρα αισθητικής, χώρους αναμονής, μέσα μεταφοράς, τηλεφωνικά κέντρα κ.ά.

Η αναπαραγωγή – δημόσια εκτέλεση Ορχηστρικής μουσικής με μηχανικά μέσα, γίνεται απολύτως νόμιμα με την χρήση μη εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου από ΟΣΔ, της υπηρεσίας της BoSynthesis, με μουσικές συνθέσεις – μουσικά χαλιά που δεν εμπίπτουν σε καμία καταβολή για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, αφού είναι αποκλειστικά δικές μας δημιουργίες και όλα τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για το ρεπερτόριο που παρέχουμε ανήκουν αποκλειστικά στην BoSynthesis.

Η υπηρεσία είναι συνδρομητική, με ελάχιστη διάρκεια ένα (1) ημερολογιακό έτος και με λήξη 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους  ανεξαρτήτως μήνα ενεργοποίησης χωρίς εξαιρέσεις και προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

Η αναπαραγωγή – δημόσια εκτέλεση Ορχηστρικής μουσικής, παρέχεται με music streaming μέσω της ιστοσελίδας www.bosynthesis.gr. Η BoSynthesis θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για την απρόσκοπτη και αδιάκοπη ροή δεδομένων για την απρόσκοπτη λειτουργία του music streaming.

H BoSynthesis δεν φέρει καμία ευθύνη για τις διαδικτυακές – ευρυζωνικές συνδέσεις οποιουδήποτε παρόχου στην περιοχή-επιχείρηση του συνδρομητή ή για οποιοδήποτε λογισμικό εγκατεστημένο στον υπολογιστή της επιχείρησης που εμποδίζει την ροή δεδομένων.

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, παρέχεται πιστοποιητικό-άδεια για το τρέχον έτος χρήσης των παρεχόμενων συνθέσεων για τη μη εκχώρηση του συνόλου του ρεπερτορίου της BoSynthesis σε κανέναν Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας & κατ’ επέκταση ότι οι εν λόγω συνθέτες δεν είναι μέλη κανενός Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Οργανισμού Είσπραξης Συγγενικού Δικαιώματος Ήχου.

Οι χρεώσεις είναι  ανά είδος επιχείρησης, αναλόγως τετραγωνικών μέτρων και πολλαπλών χώρων  και καλύπτουν όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας στην ίδια διεύθυνση. Ο τιμοκατάλογος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο www.bosynthesis.gr στην ενότητα της υπηρεσίας Free Right Music. Η BoSynthesis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις χρεώσεις της υπηρεσίας στο μέλλον.

– Δεν παρέχονται πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, όπως καταγραφή αναπαραγωγής, στατιστικά ακρόασης και  καταγραφή user login.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των μουσικών έργων και διακριτικών γνωρισμάτων, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων), αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της BoSynthesis και ειδικότερα του δημιουργού ή φορέα τους και προστατεύονται από το ισχύον δίκαιο. Επισημαίνεται πάντως ότι, με την αποδοχή των όρων χρήσης, το περιεχόμενο του παρόντος ιστολογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για αυστηρά ιδιωτική και όχι εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή απ’ όπου προέρχεται και να μην υπόκειται σε αλλοιώσεις, ιδιαίτερα σε περίπτωση μερικής αναπαραγωγής. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή, ρητή άδεια της BoSynthesis ή τρίτου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy), καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy) για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και οι ενημερώσεις του περιεχομένου πραγματοποιούνται με βάση τη διαθεσιμότητα του υλικού και δίχως προκαθορισμένη περιοδικότητα. H BoSynthesis δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

H BoSynthesis, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με επίγνωση των παρόντων όρων. Επίσης, η BoSynthesis δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τυχόν τίθενται. Ομοίως η BoSynthesis δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η BoSynthesis.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Εξωτερικοί σύνδεσμοι αφορούν πηγές εκτός ελέγχου του διαχειριστή. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της www.bosynthesis.gr, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου, προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης της www.bosynthesis.grαποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@bosynthesis.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@bosynthesis.gr.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή. Για οτιδήποτε χρειάζεστε επικοινωνήστε μαζί μας.