1. Σχετικά με εμάς

Καλώς ήλθατε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της “BoSynthesis.gr”. Η BoSynthesis σέβεται απολύτως τα προσωπικά σας δεδομένα, συμμορφούμενη πλήρως στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 και την ισχύουσα εν γένει νομοθεσία. Με την παρούσα πολιτική θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο επιγραμμικά όσο και σε φυσικό περιβάλλον, ως επισκέπτη ή χρήστη του ιστότοπου μας, πιθανού πελάτη ή πελάτη μας, παρέχοντας ταυτόχρονα σε εσάς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.

Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για τη μέγιστη προστασία των δεδομένων σας λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο μέτρο ασφαλείας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με την παρούσα πολιτική ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας :

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων :

BoSynthesis ( Μαρίνου Μαρίνα )

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγίου Κωνσταντίνου – 52 – Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15124, Ελλάδα

Τηλ.: 2106107896

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@bosynthesis.gr.

Σε περίπτωση αλλαγής της παρούσας πολιτικής θα σας ενημερώσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο και, πάντως, θα δημοσιοποιήσουμε τις επελθούσες αλλαγές στον ιστότοπό μας.


2. Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε

Επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα, ανά κατηγορία :

 • Δεδομένα ταυτότητας : περιλαμβάνουν το όνομα, επώνυμο, εμπορική επωνυμία, διακριτικό τίτλο.
 • Δεδομένα επαφής : περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας και αριθμούς τηλεφώνου.
 • Δεδομένα συναλλαγής : περιλαμβάνουν ΑΦΜ, ΔΟΥ και τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές από εσάς και άλλα στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράσατε από εμάς.
 • Οικονομικά δεδομένα : περιλαμβάνουν τον τραπεζικό λογαριασμό και στοιχεία κάρτας πληρωμής.
 • Τεχνικά δεδομένα : περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύπους και εκδόσεις πρόσθετων προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε αυτόν τον ιστότοπο.
 • Δεδομένα προφίλ : περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασής σας, αγορές ή παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, σχόλια και απαντήσεις σας στις έρευνες.
 • Δεδομένα χρήσης : περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών : περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη προωθητικών ενεργειών από εμάς και τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία σας με εμάς.

Σε καμία περίπτωση δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα).

3. Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς αποκλειστικά από εσάς, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (είτε οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εμάς είτε από συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας), όταν χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας ή όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά κέντρα μας ή τις εφαρμογές μας για κινητά. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, πλην της εντεταλμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των πληροφοριακών μας συστημάτων και εφαρμογών, η οποία και αυτή παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


4. Σε ποιες περιπτώσεις επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μόνο :

 • σε περίπτωση εκτέλεσης σύμβασης που ετοιμαζόμαστε να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει με εσάς, προκειμένου να λάβετε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.
 • σε περίπτωση που πρέπει να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωσή μας.
 • σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντά μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) κι εφόσον τα δικά σας συμφέροντα δεν υπερισχύουν των δικών μας ή των τρίτων.
 • σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσής σας και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σας αποστέλλουμε ενημερώσεις προωθητικών ενεργειών.

5. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Περιγράφουμε παρακάτω τους πιθανούς σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων σας και, ενόψει κάθε σκοπού, τον τύπο των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και τη νομική βάση της επεξεργασίας :

Σκοπός επεξεργασίας Κατηγορία δεδομένων Νομική βάση επεξεργασίας
Για να σας καταχωρήσουμε ως νέο πελάτη Ταυτότητα
Επαφή
Σύναψη σύμβασης με εσάς 
Για να επεξεργαστούμε εντολή / παραγγελία σας (διαχείριση πληρωμών και είσπραξη οφειλών)   Ταυτότητα
Επαφή
Οικονομικά
Συναλλαγή
Σύναψη σύμβασης με εσάς Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για είσπραξη οφειλών) 
Για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική ασφαλείας Ταυτότητα
Επαφή
Σύναψη σύμβασης με εσάς Εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης
Για να σας δώσουμε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε μια έρευνα ή διαγωνισμό Ταυτότητα
Επαφή
Προφίλ
Χρήση
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες
Σύναψη σύμβασης με εσάς
Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας, για ανάπτυξή τους και για επέκταση των δραστηριοτήτων μας)
Για να λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων σας Ταυτότητα
Επαφή
Τεχνικά 
Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για τη διαχείριση της επιχείρησής μας, την παροχή υπηρεσιών διοίκησης και τεχνολογίας πληροφορικής, της ασφάλειας των δικτύων, της αποτροπής απάτης) Εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης 
Για να παραδίδουμε συναφές περιεχόμενο ιστότοπου και διαφημίσεις προς εσάς και για να κατανοούμε την χρησιμότητα των διαφημίσεων που προβάλλουμε για εσάς Ταυτότητα
Επαφή
Προφίλ
Χρήση
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες
Τεχνικά
Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες μας, για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών) 
Με βάση τη συγκατάθεσή σας αναφορικά με άμεσες προωθητικές ενέργειες και με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας και την ενημέρωση της προωθητικής στρατηγικής μας    
Για να χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα / υπηρεσίες, τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τις εμπειρίες τους Τεχνικά
Χρήση 
Αναγκαίο για τα έννομα συμφέροντά μας (για να κατατάσσουμε τους πελάτες σε κατηγορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να διατηρούμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο και συναφή, για να αναπτύσσουμε τις δραστηριότητές μας και να ενημερώνουμε την προωθητική στρατηγική μας) 
Για να κάνουμε εξατομικευμένες προτάσεις σε σας σχετικά με
αγαθά ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
Ταυτότητα
Επαφή
Τεχνικά
Χρήση
Προφίλ 
Βάσει της συγκατάθεσής σας. Σεαυτήν την περίπτωση, η BoSynthesis ενδέχεται να εφαρμόζει αυτοματοποιημένες διαδικασίες
προκειμένου να αναλύει τη
συμπεριφορά και τις προτιμήσεις σας, με σκοπό να προσδιορίζεικαι να προτείνει υπηρεσίες και
αγαθά που εμπίπτουν στα
ενδιαφέροντά σας.


6. Αλλαγή σκοπού

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε ή άλλους συμβατούς. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλον σκοπό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ή για να σας εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε, εκτός αν ο επόμενος σκοπός είναι συμβατός με τον αρχικό, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.


7. Συνδέσεις τρίτων

Αν ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει συνδέσεις προς ιστότοπους τρίτων και ενεργοποιήσετε τις συνδέσεις αυτές, ενδέχεται να παραχωρείτε το δικαίωμα σε τρίτους να συλλέγουν δεδομένα για εσάς. Στην περίπτωση αυτή, εμείς δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και σας προτρέπουμε να ενημερώνεστε για αυτές, προτού κάνετε χρήση των ιστότοπων τρίτων.

8. Cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες “cookies”, για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.  Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση του ιστότοπου, αλλά και των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προωθητικών ενεργειών μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ένα “cookie περιόδου λειτουργίας” λήγει αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη περίοδο λειτουργίας σας (δηλαδή όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας).  Ένα “μόνιμο cookie” αποθηκεύει πληροφορίες στον σκληρό δίσκο, έτσι ώστε όταν ολοκληρώσετε την περίοδο λειτουργίας και επιστρέψετε στον ίδιο ιστότοπο σε μεταγενέστερο χρόνο, οι πληροφορίες του cookie να είναι ακόμα διαθέσιμες. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τόσο ένα cookie περιόδου λειτουργίας όσο και ένα μόνιμο cookie.  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε Flash cookie (Τοπικά Αποθηκευμένα Αντικείμενα) ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Ένα Flash cookie είναι μικρό αρχείο δεδομένων που τοποθετείται σε υπολογιστή μέσω της τεχνολογίας Adobe Flash η οποία μπορεί να έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας ή να μεταφορτωθεί από εσάς στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για την εξατομίκευση και τον εμπλουτισμό της εμπειρίας σας στον ιστότοπό μας, για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, για την εξατομίκευση και αποθήκευση των ρυθμίσεών σας. Τα Flash cookies μπορούν να βοηθήσουν τους επισκέπτες του ιστότοπού μας να ορίσουν, για παράδειγμα, τις προτιμήσεις τους σχετικά με το μέγεθος μεταφόρτωσης ενός αρχείου βίντεο. Μας βοηθούν να βελτιώνουμε τους ιστότοπούς μας υπολογίζοντας ποια σημεία έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες.  Δεν χρησιμοποιούμε Flash cookies για προωθητικές ενέργειες ή διαφημίσεις με βάση τη συμπεριφορά. Τα Flash cookies διαφέρουν από τα cookies του προγράμματος περιήγησης και τα εργαλεία διαχείρισης cookies που παρέχει το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν αφαιρούν τα Flash cookies.  Εάν απενεργοποιήσετε τα Flash cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες δυνατότητες και υπηρεσίες που καθιστούν την εμπειρία σας στον ιστότοπο πιο αποδοτική και ευχάριστη. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνετε, δεν θα είμαστε σε θέση να καταγράφουμε τις αγορές σας ή να σας επιτρέπουμε την πραγματοποίηση αγοράς από τον ιστότοπό μας.  Επιπλέον, δεν θα είμαστε σε θέση να σας αναγνωρίσουμε ως καταχωρημένο χρήστη ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας. 

9. Απόρρητο παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη ηλικίας. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, μην χρησιμοποιείτε και μην παρέχετε πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, μην κάνετε αγορές και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, παρά μόνο με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική σας μέριμνα. Αν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 15 ετών θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα παιδί κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 10. Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα κανονιστικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας των δεδομένων σας (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδονυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο) προκειμένου να αποτρέψουμε την ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε όσους εργαζόμενους πρέπει να τα γνωρίζουν προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους και να σας παρέχουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που μας ζητάτε, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένες διαδικασίες χειρισμού κάθε πιθανής παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα ειδοποιούμε εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση όταν υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε. Η καταλληλότητα των μέτρων που λαμβάνουμε για την προστασία σας ελέγχεται από εμάς τακτικά και συστηματικά.

11. Διατήρηση των πληροφοριών σας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε και για την εκπλήρωση των νομίμων (φορολογικών, ασφαλιστικών, εργατικών, συνταξιοδοτικών) υποχρεώσεών μας ή την ικανοποίηση τυχόν νομικών αξιώσεων, ως ακολούθως :

Κατηγορίες Δεδομένων Χρόνος Τήρησης
Δεδομένα λογιστηρίου Μέχρι 20 έτη σύμφωνα με τη φορολογική, ασφαλιστική, εργατική και συνταξιοδοτική νομοθεσία.
Δεδομένα πωλήσεων 5 έτη.
Λίστα επισκεπτών σε εκδηλώσεις 6 μήνες από το πέρας της εκδήλωσης.
Δεδομένα Ερωτηματολογίων 6 μήνες από τη συλλογή και στη συνέχεια ανωνυμοποιούνται.
Δεδομένα κοινωνικών δικτύων (facebook, instagram, youtube κλπ) 1 έτος από τη συλλογή και μη χρήση τους.
Λίστες μάρκετινγκ και ψηφιακής διαφήμισης 1 έτος από τη συλλογή και μη χρήση τους.
Δεδομένα από φόρμες επικοινωνίας 1 έτος από τη συλλογή και μη χρήση τους.
Δεδομένα προμηθευτών Μέχρι 20 έτη σύμφωνα με τη φορολογική, ασφαλιστική, εργατική και συνταξιοδοτική νομοθεσία.
Δεδομένα πελατών 20 έτη σύμφωνα με τη φορολογική, ασφαλιστική, εργατική και συνταξιοδοτική νομοθεσία.
Θέματα αμφισβήτησης πιστωτικών καρτών 5 έτη.
Συμβάσεις 5 έτη μετά τη λήξη ενός συμβολαίου ή μέχρι την παραγραφή τυχόν νομικών αξιώσεων.
Δεδομένα cookies Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και διαχειρίζονται αποκλειστικά από αυτόν. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις ο από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Facebook, Twitter, Google) καθορίζει την περίοδο διατήρησης, μετά το πέρας της οποίας τα εν λόγω δεδομένα καταστρέφονται αυτόματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επόμενη παράγραφο σχετικά με το αίτημα διαγραφής).

12. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να :

 1. Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πληροφορίες σχετικά με αυτήν, καθώς και αντίγραφο των δεδομένων σας.
 2. Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ανακριβή ή να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 3. Αιτηθείτε διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα ή μερικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν υπάρχει εύλογη αιτία για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 4. Αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον μας (ή έννομο συμφέρουν τρίτου) και εν προκειμένω έχετε λόγο να επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, καθώς θεωρείτε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.
 5. Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όταν η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας είναι αθέμιτη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους από εμάς, (γ) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ακόμα κι αν δεν τα ζητάμε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για εσάς προκειμένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (δ) όταν αντιτάσσεστε στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς μέχρι να επιβεβαιώσετε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να το κάνουμε.
 6. Αιτηθείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς ή σε τρίτο. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε τρίτο που υποδεικνύετε, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο μηχαναγνώσιμο μορφότυπο (μόνο όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης).
 7. Ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε και αζημίως, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σε τέτοια περίπτωση κατά την απόσυρση της συγκατάθεσή σας.

Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@bosynthesis.gr κι εμείς δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε κάθε σας νόμιμη ανάγκη. Αν παρ’ όλα αυτά θεωρήσετε ότι το όποιο ζήτημα σας αφορά δεν έχει επιλυθεί από εμάς, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή. Για οτιδήποτε χρειάζεστε επικοινωνήστε μαζί μας.